100 thoughts on “CÙNG ZEROS ĐI QUẨY KARAOKE & BUFFET ĐỂ CHIA TAY THẰNG EM LẦN CUỐI | WARZONE VLOGS

  1. Có cớ cụ hát khu tao sống đứng đẩy đẩy zeros nó tức ra cầm trai sting đập bể mắt kính dui

  2. Ồ dị là P vs Z có xích mích thiệc ??? Hèn gì lúc rộ tin Z qua G, lúc stream P toàn bơ mấy cmt hỏi về Z.

  3. Tình đời khi trắng khi đen
    Cười vui mới đó , nhưng giờ tưởng chẳng hề quen
    Giàu thì nhiều thằng theo
    Quạnh hiu trống vắng khi nghèo …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *