Charlie Puth – Attention (Lyrics)


tiếng việt Em cứ mải miết chạy đi bêu xấu tôi Vì em biết tỏng rằng tôi sẽ gọi em lại mà thôi em lả lướt khắp mọi bữa tiệc ở L.A Vì em biết rằng tôi sẽ có mặt một trong số họ mà thôi Tôi biết chiếc váy kia là nghiệp chướng còn vương mùi ân hận Em làm tôi nghĩ đến khi ta còn bên nhau Và giờ tôi thuộc về em, như em mong đợi Nhưng đêm nay em chẳng về nhà cùng tôi Em chỉ muốn được chú ý mà thôi Trái tim tôi em nào cần đến Có lẽ em chỉ ghét phải nghĩ về tôi sánh bước bên một ai thôi yeah, em chỉ muốn được chú ý mà thôi Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu mà Em chỉ muốn chắc chắn rằng tôi không thể nào quên được em Em cứ mãi miết chạy đi bêu xấu tôi vì em biết rằng tôi sẽ gọi lại cho em mà thôi Em à, vì rằng ta đều biết giây phút mình đối mặt Em biết chắc rằng em luôn luôn là người thắng cuộc Tôi biết chiếc váy kia là nghiệp chướng còn vương mùi ân hận Em làm tôi nghĩ đến khi ta còn bên nhau Em làm tôi nghĩ đến khi ta còn bên nhau và giờ tôi thuộc về em, như là em mong đợi Nhưng đêm nay em không về nhà cùng tôi em chỉ muốn được chú ý mà thôi em nào cần trái tim này có lẽ em chỉ ghét việc nghĩ đến tôi bên ai khác mà thôi em chỉ muốn được sự chú ý mà thôi Tôi đã biết ngay từ đầu mà em chỉ muốn chắc rằng tôi không thể quên được em Em đang làm gì với tôi vậy? Em đang làm gì vớii tôi vậy hả? Em đang làm gì với tôi vậy?Em đang làm gì với tôi thế? Em đang làm gì với tôi?Em đang làm gì với tôi vậy?Em đang làm gì với tôi?Em đang làm gì với tôi vậy em? Tôi biết chiếc váy đó là nghiệp chướng còn vương mùi ân hận Em làm tôi nghĩ đến khi ta còn là của nhau Và giờ tôi thuộc về em như là em mong đợi Nhưng đêm nay em không về nhà với tôi Em chỉ muốn được sự chú ý mà thôi Em nào cần trái tim này

100 thoughts on “Charlie Puth – Attention (Lyrics)

  1. Messi: attention please.
    Coutinho:you just want attention you don't want my heart.
    Messi:kicks him out of the camp nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *